Historia parafii

Parafia w Redzie została założona w XII. Pierwszy, drewniany kościół wybudowano w miejscu obecnych salek katechetycznych. Przetrwał on wiele dziejowych burz, w tym potop szwedzki i dopiero w XVII w., strawiony pożarem, uległ kompletnemu zniszczeniu. Z wyposażenia zachowały się figurki św. Apostołów Piotra i Pawła - pierwszych patronów parafii.

Przystąpiono do budowy w tym samym miejscu nowego kościoła, z tzw. muru pruskiego. Nie odnawiany, służył wiernie tej parafii do końca XIX w., potem rozebrano go.

Z funduszy państwowych wybudowano nowy kościół w stylu neogotyckim. Budowę rozpoczęto w 1901 roku, a zakończono w 1903, zaś uroczystość poświęcenia nowej świątyni, której patronką ustanowiono św. Katarzynę Aleksandryjską, odbyła się 26 września 1907 r.

Od 1927 r. proboszczem w parafii był ks. Wiczanowski, który w 1945 r. pod naciskiem władz komunistycznych musiał opuścić parafię i wyjechał do Niemiec. Zaraz po wojnie nowym proboszczem parafii został mianowany pochodzący z Grudziądza ks. Arnold Goetze.

W 1957 r. ks. Goetze jako wielki czciciel Najświętszej Maryi Panny wystąpił do władz kościelnych z prośbą o zmianę tytułu parafii. Prośbę tę rozpatrzono pozytywnie i tym samym rozszerzono tytuł parafii: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny. Świętem odpustowym dla parafii jest dzień 15 sierpnia, ale równie uroczyście obchodzony jest tzw. odpust bracki, który przypada w święto Matki Boskiej Różańcowej. Jest to związane z tradycją szczególnej czci oddawanej Maryi poprzez modlitwę różańcową, którą ok. 1850 r. zapoczątkowało na tym terenie Bractwo Różańcowe. Ks. Arnold Goetze administrował parafią nieprzerwalnie przez 30 lat, tj. do czasu przejścia na emeryturę w roku 1975.

9 kwietnia 1978 r. proboszczem parafii został ks. Albin Potracki dzięki któremu wybudowano nową plebanię i dwukrotnie odnowiono generalnie kościół. W 1980 roku na miejscu starego kościoła wybudowano salki katechetyczne.

W roku 2004 rozpoczęto budowę Domu Księdza Emeryta gdzie mieszkać będą kapłani którzy przejdą na emeryturę dzięki czemu zostaną przy naszej parafii.

Kościół

Kościół został wybudowany w latach 1901 - 1903. Budowla wykonana jest w stylu neogotyckim z wieżą dzwonami, otoczona żelaznym płotem. Kościół jest trzynawowy, zbudowany z czerwonej cegły i kryty dachówką ceramiczną. Posiada wyodrębnione prezbiterium, zakrystie i drewniany chór. Sklepienie nawy głównej jest drewniane kształt beczkowy, a prezbiterium i przedsionki - gotyckie żebrowe. Wieża o wysokości 39 m. w swoim wnętrzu siada trzy dzwony: św. Katarzyna - 1903, św. Teresa - 1952, MB Różańcowa - 1952.

26.09.1907 roku kościół został konsekrowany przez biskupa Jakuba Klundera i otrzymała wówczas patrona św. Katarzynę Aleksandryjską, dziewicę i męczennicę.

W czasie kampanii wrześniowej 1939 roku kościół niewiele ucierpiał. Wyzwolenie w 1945 roku przynosi duże okaleczenie świątyni przez ostrzał artyleryjski. Od roku 1957 świątyni zostaje nadane nowe wezwanie: Wniebowzięcia NMP.

We wszystkich oknach Kościoła zamontowano witraże: w prezbiterium poświęcone Matce Bożej Królowej Polski i św. Józefowi, a w części nawowej poświęcone wydarzeniom z życia Matki Bożej oraz symbolom Eucharystycznym i Kościoła. W roku 1969 ustawiono w prezbiterium ołtarz kamienny. W roku 1979 rozpoczynają się prace remontowe kościoła: renowacja wnętrza, wymiana stropu, ustawienie nowych ławek, oczyszczenie z polichromii olejnej belek stropowych i drewnianego chóru z organami, wykonano przebudowę ołtarza i wstawiono w główną jego część- figurę MB Różańcowej - kopie "Pięknej Madonny Gdańskiej".

W latach 1995 - 2002 wykonano prace nad odnowieniem i upiększeniem świątyni: podkreślono gotycki wygląd Kościoła: z zewnątrz oczyszczono cegłę i uzupełniono fugi, dokonano hydrofobizacji oraz umieszczono ornamenty ozdobne zamontowano i zmieniono oświetlenie zewnętrznej bryły kościoła jak i jej wnętrza wewnątrz położono posadzkę ceramiczną i nadano nową kolorystykę ścian i sklepienia oraz zainstalowano system wentylacji upiększono wystrój wewnętrzny poprzez odnowienie kaplicy MB Nieustającej Pomocy, dodanie figur na filarach, zamontowano odnowione figury z ołtarza głównego oraz ambonę i sedilia.

W 2003 roku ukończono remont kościoła i rozbudowę ołtarza głównego dodano nowe elementy wystroju.

Msze Święte

Msze Święte są odprawiane w następującym porządku:
-dni powszednie:
7.00 7.30 18.00
-niedziele i święta
7.30 9.00 10.00 11.00 12.30 17.00

autor tekstu: lso.reda.strony.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved by Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie