NASI NOWI KSIEŻA
2011

Czas wakacji to okres zmian personalnych w parafiach. Z dniem 1 lipca br. Ks. Kazimierz Radomski, który był w naszej wspólnocie parafialnej przez ostatnie 2 lata, decyzją Metropolity Gdańskiego podjął posługę w parafii Św. Jerzego w Sopocie. W jego miejsce przybył do nas Ks. Sebastian Soliński, dotychczasowy wikariusz parafii w Starzynie. 1 września br. posługę w naszej parafii podjął Ks. Dariusz Skrzypkowski, dotychczasowy wikariusz parafii Św. Maksymiliana w Gdyni - Witominie, w miejsce odwołanego przez Metropolitę Gdańskiego, Ks. Tomasza Kotwicy.