ZMIANY PERSONALNE
2009

Dekretem Metropolity Gdańskiego Abpa Sławoja Leszka Głódzia z obowiązków wikariusza naszej parafii został zwolniony Ks. Tomasz Kosewski i z dniem 1 lipca br. skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz w parafii MB Fatimskiej w Gdańsku Żabiance. W miejsce Ks. Tomasza do naszej parafii przyszedł Ks. Kazimierz Radomski, dotychczasowy wikariusz z Rekowa.
Mszę św. dziękczynną za osiem lat posługiwania w parafii ks. Tomasz odprawił w poniedziałek 29 czerwca br. o godz. 18.00. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych, a także władz samorzadowych, którzy wypowiadając słowa pożegnania wyrażali wdzięczność i uznanie dla wszystkiego czego ksiądz Tomasz dokonał. Szczególnie licznie reprezentowani byli ministranci i lektorzy, którzy chcieli podziękować swojemu opiekunowi za wspaniałe chwile.
Księdzu Tomaszowi dziękujemy za życzliwość, za to, że przez okres blisko 8 lat towarzyszył parafianom w ich radościach i smutkach, taka jest bowiem rola kapłana, aby być zawsze blisko tych, którzy tego potrzebują. Życzymy wszystkiego najlepszego w wypełnianiu obowiązków, jakie nakłada na niego sam Bóg. Powodzenia w zdobywaniu wzajemnego zaufania wśród nowych parafian, przychylności ze strony nowego proboszcza.