WIZYTACJA KANONICZNA
KS. BISKUPA WIESŁAWA SZLACHETKI
2016

W dniach 11 - 12.06.2016 r. w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna księdza biskupa Wiesława Szlachetki. Ostatnią wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadził ks. bp Ryszard Kasyna w 2010 r. Zgodnie z przepisami kan. 396 – 398 KPK, ma obowiązek wizytować systematycznie parafie swojej diecezji. Obowiązek ten spełnia przy pomocy biskupów pomocniczych. Biskup spotyka się z ludem Bożym nie tylko jako administrator, ale przede wszystkim jako zwiastun i nauczyciel Słowa Bożego oraz pasterz swojej owczarni. Wizytacja jest czynnością apostolską i swoistym znakiem łaski oraz działania Ducha Świętego.

Ks. Wiesław Szlachetka przybył do naszej parafii w sobotę 11 czerwca br. w godzinach wieczornych. O godz. 18.00 po kanonicznym przywitaniu przez proboszcza w drzwiach kościoła, ks. biskup odprawił uroczysta Mszę św. z liturgią niedzielną, w której wzięli udział przedstawiciele wszystkich grup przyparafialnych.
Po Mszy św. liderzy wszystkich duszpasterstw złożyli na ręce ks. biskupa sprawozdania ze swojej posługi.
W niedzielę – ks. biskup był obecny na pierwszych trzech Mszach św. - w czasie których skierował do wszystkich swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Potem udał się do parafii św. Antoniego, gdzie odbywała się konsekracja kościoła.