WIZYTACJA KANONICZNA KS. BISKUPA RYSZARDA KASYNY
2010

W dniach 23 - 24.10.2010 r. w naszej parafii miała miejsce wizytacja kanoniczna księdza biskupa Ryszarda Kasyny. Ostatnią wizytację kanoniczną w naszej parafii przeprowadził ks. bp Zygmunt Pawłowicz w 2010 r. Biskup diecezjalny, zgodnie z przepisami Kan. 396 – 398 KPK, ma obowiązek wizytować systematycznie parafie swojej diecezji. Obowiązek ten spełnia przy pomocy biskupów pomocniczych. Biskup spotyka się z ludem Bożym nie tylko jako administrator, ale przede wszystkim jako zwiastun i nauczyciel słowa Bożego oraz pasterz swojej owczarni, Wizytacja jest czynnością apostolską i swoistym znakiem łaski oraz działania Ducha Świętego. /por. Ef 66/.
Ks. Biskup Ryszard przybył do naszej parafii o godz. 13.45 i na samym początku odwiedził w domach chorych pracowników kościelnych: Kazimierza Szutenberga i jego poprzednika Leona Kalwiga. Potem spotkał się z rodzicami naszych kleryków w domu Tomasza Jaskułowskiego. O 15.15 w plebanii odbyło się spotkanie z katechetami. Następnie ks. Biskup wziął udział w nabożeństwie różańcowym i przewodniczył Mszy św. o godz. 18.00, w czasie której oficjalnie został powitany przez ks. Proboszcza.
W niedzielę – w drugim dniu wizytacji – ks. Biskup był obecny na wszystkich Mszach św. – słuchał spowiedzi, pomagał komunikować, a po każdej Mszy św. skierował do wszystkich swoje słowo i udzielił pasterskiego błogosławieństwa. O godz. 10.00 ks. Biskup sprawował Eucharystię w intencji naszej wspólnoty parafialnej, a po południu po nabożeństwie różańcowym spotkał się z wszystkimi grupami działającymi przy parafii. Wizytacja zakończyła się Mszą św. o godz. 18.00 sprawowaną przez ks. Proboszcza, w czasie której ks. Biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa matkom z małymi dziećmi.