PIESZA PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
NA ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
2014

W dniach 14 i 15 czerwca br. odbyła się doroczna piesza pielgrzymka na odpust Trójcy Świętej w Wejherowie. W tym roku - juz tradycyjnie - pątnicy szli wspólnie z sąsiednią parafią pw. św. Antoniego. Pielgrzymom towarzyszyli - ks. Sebastian Soliński - nasz wikariusz i ks. Adam Hrubiszewski - wikariusz z parafii św. Antoniego.