PIESZA PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
NA ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
2013

W dniach 25 i 26 maja br. odbyła się doroczna piesza pielgrzymka na odpust Trójcy Świętej w Wejherowie. W tym roku pątnicy szli wspólnie z sąsiednią parafią pw. św. Antoniego. Po Mszy sw. o godz. 7.30 w kościele pielgrzymów na czas drogi pobłogosławił i pokropił ks. proboszcz Marian Świątek.
Grupa pielgrzymkowa liczyła ok. 200 osób. Pielgrzymom towarzyszyli - ks. Sebastian Soliński - nasz wikariusz i ks. Adam Hrubiszewski - wikariusz z parafii św. Antoniego. W drodze do Wejherowa - na postoju w Gniewowie - pielgrzymi raczyli się rogalami ufundowanymi przez cukiernię "SABINKA". Wszystkim dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie, modlitwę i śpiew.