TRANSMISJA MSZY ŚW. PRZEZ TVP POLONIA

W niedzielę 14 lutego 2010 r. o godz. 13.00 z naszego kościoła TVP Polonia przeprowadzila transmisję Mszy św. dla rodaków mieszkających w kraju, a szczegółnie poza granicami Ojczyzny. Mszy św. przewodniczył Abp Sławoj Leszek Głódź, Metopolita Gdański. Współkoncelebransami byli: Ks. Infułat Albin Potracki - były proboszcz naszej parafii, Ks. Infułat Stanisław Zięba - Kanclerz Kurii Metroplotalnej Gdańskiej, Ks. dr Grzegorz Szamocki - Rektor GSD, Ks. Prałat Andrzej Penke - sekretarz Metropolity Gdańskiego, Ks. Andrzej Pradela - Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego, Ks. Prałat Włodzimierz Kozłowski - Dziekan dekanatu redzkiego, Ks. Prałat Tadeusz Reszka - Prepozyt Kapituły Wejherowskiej, Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin - proboszcz par. pw. św. Wojciecha w Redzie, Ks. Fabian Tokarski - proboszcz par. pw. NMP Nieustającej Pomocy w Rekowie, Ks. Kanonik Antoni Stefanowski - emeryt i rezydent przy naszej parafii oraz Ks. Kanonik Marian Świątek - nasz proboszcz.