PRYMICJE KS. TOMASZA JASKUŁOWSKIEGO

W Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 27 maja br., o godz. 13.00 przeżywaliśmy w naszej parafialnej wspólnocie niezwykłą Uroczystość. Ks. Neoprezbiter Tomasz Jaskułowski, celebrował pierwszą w swoim życiu Mszę św. w naszym kościele. W tym kościele został ochrzczony, tu otrzymał sakrament bierzmowania, tu rozwijało się Jego powołanie.
Uroczystość rozpoczęła się na plebanii, gdzie błogosławieństwo Ojca i Matki – na drogę życia kapłańskiego dla syna - Neoprezbitera, poprzedziło uroczystą liturgię.
Homilię wygłosił Ks. Andrzej Pradela, Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. Głębokie przeżycia i wzruszenie stało się udziałem licznie zgromadzonych w kościele parafian i gości.
Na koniec mszy św. Ksiądz Tomasz udzielił prymicyjnego błogosławieństwa kapłanom, służbie liturgicznej i wszystkim wiernym. Każdy otrzymał od Ks. Tomasza pamiątkowy obrazek. Przyjrzyjmy się mu, bo nie jest to tylko pamiątka z jeszcze jednej uroczystości.