PIESZA PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
NA ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
2010

W sobotę 29 maja br. o godz. 8.00 w naszym kościele zgromadzili się parafianie – pątnicy na Mszy św., aby z błogosławieństwem Bożym rozpocząć swoje pielgrzymowanie do Sanktuarium w Wejherowie na Odpust Trójcy Świętej. Pielgrzymów na czas drogi pobłogosławił i pokropił ks. proboszcz Marian Świątek. Grupa pielgrzymkowa liczyła ok. 170 osób. Opiekę duchową nad Pielgrzymami sprawował wikariusz - ks. Kazimierz Radomski.