PIESZA PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
NA ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
2011

Nasza doroczna piesza pielgrzymka na odpust Trójcy Świętej w Wejherowie odbyła się 18-19 czerwca br. W tym roku - z przyczyn od nas niezależnych - pątnicy szli wspólnie z sąsiednią parafią pw. św. Antoniego. Po Mszy sw. o godz. 7.30 w kościele pielgrzymów na czas drogi pobłogosławił i pokropił ks. proboszcz Marian Świątek. Grupa pielgrzymkowa liczyła ok. 200 osób. Opiekę duchową nad Pielgrzymami w drodze do Wejherowa sprawował - ks. Piotr Przyborek - rezydent z parafii św. Antoniego, a w drodze powrotnej Ks. Krystian Wilczyński - wikariusz z parafii św. Antoniego. Dziękujemy za wspólne pielgrzymowanie, modlitwę i śpiew.