PIESZA PIELGRZYMKA DO WEJHEROWA
NA ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ
2009

W sobotę 6 czerwca br. o godz. 8.00 w naszym kościele zgromadzili się parafianie – pątnicy na Mszy św., aby z błogosławieństwem Bożym rozpocząć swoje pielgrzymowanie do Sanktuarium w Wejherowie na Odpust Trójcy Świętej. Pielgrzymów na czas drogi pobłogosławił i pokropił ks. proboszcz Marian Świątek. Grupa pielgrzymkowa liczyła ok. 150 osób. Opiekę duchową nad Pielgrzymami sprawował wikariusz - ks. Tomasz Kosewski.