NASZ GŁÓWNY ODPUST PARAFIALNY
15.08.2013

W uroczystość Wniebowzięcia NMP nasza parafia przeżywała swoje patronalne święto. Z tej racji o godz. 11.30 została odprawiona uroczysta Suma odpustowa z procesją wokół kościoła, której przewodniczył oraz wygłosił kazanie ks. Jacek Tabor - były Sekretarz Metropolity Gdańskiego, a obecnie proboszcz parafii pw. św. Anny w Chałupach.
Z racji Odpustu parafia ufundowała trzy nowe ornaty wykonane w pracowni ZYGZAK, które przed rozpoczęciem Mszy św. poświęcił główny celebrans.Uroczystość uświetnili swoją obecnością kapłani naszego dekanatu:
Ks. Infułat Albin Potracki, były - długoletnia proboszcz naszej parafii
Ks. Kanonik Jan Kowalski - proboszcz naszej sąsiedniej par. św. Antoniego, wicedziekan dekanatu redzkiego,
Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin - proboszcz par. św. Wojciecha w Ciechocinie, ,
Ks. Fabian Tokarski - proboszcz par. MBNP w Rekowie,
Ks. Mieczysław Ronowski, emeryt rezydujący na terenie naszej parafii,
O. Kazimierz Chudzicki - salezjanin - proboszcz par. MB Wspomożenia Wiernych z Rumii,
o. Marek – salezjanin z par. Podwyższenia Krzyża Świętego z Rumii i księża posługujący w naszej parafii z ks. Przemysławem Lewińskim, obecnie studiującym w Rzymie.

Patronalne święto parafii poprzedziło trzydniowe czuwanie modlitewne w godzinie Apelu Jasnogórskiego, które przygotował i przeprowadzil Ks. Adam Hrubiszewski, wikarusz z parafii Św. Antoniego w Redzie. Patrz poniżej: