NASZ GŁÓWNY ODPUST PARAFIALNY
15.08.2009

W Uroczystość Wniebowzięcia NMP nasza parafia przeżywała swoje patronalne święto. Z tej racji o godz. 11.00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa z procesją wokół kościoła, której przewodniczył oraz wygłosił kazanie Ks. Prałat Tadeusz Reszka, proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Wejherowie i dziekan dekanatu wejherowskiego.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością wszyscy kapłani naszego dekanatu:
Ks. Prałat Włodzimierza Kozłowski - proboszcz par. Św. Jana z Kęt w Rumii i dziekan dekanatu redzkiego,
Ks. Kanonik Jan Kowalski - proboszcz naszej sąsiedniej par. Św. Antoniego, wicedziekan dekanatu redzkiego,
Ks. Kanonik Zbigniew Kerlin - proboszcz par. Św. Wojciecha w Ciechocinie, ,
Ks. Fabian Tokarski - proboszcz par. MBNP w Rekowa, ,
Ks. Prałat Tadeusz Gut - proboszcz par. Św. Józefa i Judy Tadeusza w Rumii Zagórzu,
Ks. Andrzej Gerczak - proboszcz par. Bł Edmunda Bojanowskiego w Rumii,
O. Grzegorz - Salezjanin z par. MB Wspomożenia Wiernych z Rumii,
O. Józef – Salezjanin z par. Podwyższenia Krzyża Świętego z Rumii,
a także Ks. Prałat Leonard Flisikowski, który na co dzień pracuje w Watykanie.