ODPUST KU CZCI M.B. RÓŻAŃCOWEJ
4.10.2009

W pierwszą niedzielę października przeżywaliśmy doroczny odpust ku czci M.B. Różańcowej. Od 1858 roku w Redzie istniało Bractwo Różańcowe, które od Stolicy Apostolskiej uzyskało przywilej odpustowy. Historycznie, ten właśnie odpust cieszył się szczególnie licznym udziałem parafian i gości z sąsiednich miejscowości. I stąd tradycyjnie obchodzimy go okazale, dziękując MB Różańcowej za odebrane łaski i prosząc o umiłowanie różańca w naszych rodzinach, domach i środowiskach życia.
O godz. 11.00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa z procesją wokół kościoła, której przewodniczył oraz wygłosił kazanie Ks. Czesław Rajda, proboszcz parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Strzelnie.