1 LIPCA 2008
NOWA KARTA W HISTORII PARAFII

Nową kartę w historii parafii otworzył dzień 1 lipca 2008 r., kiedy to Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek Głódź, powołując się na przepisy Prawa Kanonicznego, przeniósł na zasłużoną emeryturę ks. infułata Albina Potrackiego. Następcą ks. infułata - z woli Arcypasterza - został ks. kan. Marian Świątek, dotychczasowy - pierwszy - proboszcz parafii pw. Św. Anny w Chałupach. Uroczyste przekazanie urzędu miało miejsce 20 lipca 2009 r. w czasie Mszy w. o godz. 11.00, która była jednocześnie Mszą św. dziękczynną ustępującego proboszcza za 30 lat posługi duszpasterskiej w parafii.