MAŁŻEŃSTWO

Każde małżeństwo zawarte jako trwała wspólnota życia mężczyzny i kobiety posiada swoją godność i jest z natury dobre, bo jest ustanowione przez Stwórcę nieba i ziemi.

Związek małżeński dwojga ochrzczonych i bierzmowanych jest święty, bo jest sakramentem, znakiem świętym i obrazem związku, jaki istnieje między Chrystusem, a wspólnotą wierzących w Kościele.

*** NAJBLIŻSZY KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W NASZEJ PARAFII odbędzie się w dniach 4 - 8.03.2024  r. o godz. 19.00 w saklach katechetycznych. Zapisy w dniu rozpoczęcia. ***

CZAS ZAŁATWIENIA FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNYCH:

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się do kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego trzy miesiące przed ślubem w celu podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu, ewentualnego uzupełnienia katechezy przedmałżeńskiej i załatwienia formalności

DOKUMENTY

1. Dowód osobisty
2. Metryka chrztu świętego wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza
3. Świadectwo przyjęcia sakramentu bierzmowania (jeśli nie jest odnotowany w metryce chrztu)
4. Świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej (kurs przedmałżeński)
5. Jeśli jest to ślub konkordatowy zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto zawiązek cywilny.

Po zgłoszeniu się na 3 miesiące przed ślubem do kancelarii parafialnej ma miejsce spisanie protokołu kanonicznego. Należy bezpośrednio po tym zgłoszeniu odbyć 1 spowiedź święta przygotowującą do sakramentu małżeństwa. Przed samym ślubem należy odbyć następną 2 spowiedź w celu godnego przyjęcia sakramentu małżeństwa.

ZAPOWIEDZI

Każde zamierzone małżeństwo należy podać do publicznej wiadomości, nie tylko z tej racji, że wierni są obowiązani wyjawić znane im przeszkody, ale także dlatego, że małżeństwo winno być faktem znanym wspólnocie parafialnej, do której należą narzeczeni.

ŚWIADEK ŚLUBU

Do spisania aktu ślubu potrzebna są dane świadków (imię i nazwisko, wiek, wyznanie, adres zamieszkania)

Godną rzeczą jest, aby ci, którzy zostali wybrani na świadków wcześniej odbyli również sakramentalną spowiedź.* PORADNIA MAŁŻEŃSKA * Prowadzą: PP Dorota i Michał Nalepa. Spotkania odbywają się w Kancelarii parafialnej w dniu i o godzinie umówionej na telefon 601 321 800 ***