OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
KS. PRZEMYSŁAWA AUGUSTA LEWIŃSKIEGO
12.06.2015 r.

           W piątek 12 czerwca br. na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, nasz parafianin – Ks. Przemysław August Lewiński – obronił pracę doktorską z prawa kanonicznego otrzymując najwyższą ocenę. Świadkami tego wydarzenia byli: Ks. Proboszcz, Ks. Adam Hrubiszewski - kolega kursowy i rodzice Ks. Przemysława: Małgorzata i Leszek.
Ks. Przemysławowi życzymy dalszych sukcesów i błogosławieństwa
Bożego w realizowaniu kapłańskiego powołania zgodnie z wolą Bożą.

           Ks. Przemysław aktualnie kończy Papieską Akademię Kościelną (łac. Pontificia Academia Ecclesiastica) – instytut Kościoła katolickiego z siedzibą w Rzymie, będący miejscem formacji duchownych przygotowujących się do przystąpienia do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.
Papieska Akademia Kościelna nie nadaje stopni naukowych. Prowadzi specjalistyczne wykłady z dziedziny dyplomacji i kursy języków obcych dla stałej liczby około 30 alumnów. Kandydaci są przyjmowani na podstawie polecenia swojego ordynariusza i muszą posiadać przynajmniej stopień naukowy licencjata jednego z kierunków kościelnych. Kandydaci bez wymaganego wykształcenia są zobowiązani do przeprowadzenia przewodu doktorskiego na jednym z rzymskich uniwersytetów. Okres studiów trwa dwa lata.