GRUPA EWANGELIZACYJNO - POWOŁANIOWA
GSD W NASZYM KOŚCIELE

W niedzielę 5 czerwca br. w naszym kościele po raz drugi gościliśmy GRUPĘ EWANGELIZACYJNO - POWOŁANIOWĄ Gdańskiego Seminarium Duchownego w Oliwie z prorektorem Ks. Janem Uchwatem, który wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Po Mszach św. klerycy rozprowadzali materiały ewangelizacyjne, z których dochód przeznaczony został na funkcjonowanie tej naszej uczelni.