GRUPA EWANGELIZACYJNO - POWOŁANIOWA
GSD W OLIWIE

21 listopada br. w Uroczystość Chrystusa Króla, który patronuje Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Oliwie, gościliśmy w naszym kościele Grupę Ewangelizacyjno - Powołaniową GSD wraz z opiekunem ks. Janem Uchwatem.