DROGA KRZYŻOWA ULICAMI NASZEGO MIASTA
2014W piątek 11 kwietnia br. po raz pierwszy przeżywaliśmy wspólną Drogę Krzyżową w plenerze ulicami naszego miasta, przygotowaną przez Wikariuszy: Ks. Adama Hrubiszewskiego i Ks. Mariusza Kunickiego. Wyruszyliśmy punktualnie o godz. 19.00 spod kościoła pw. św. Antoniego przy ul. Fenikowskiego. Siedem pierwszych stacji rozważaliśmy na terenie parafii św. Antoniego przechodząc ulicami J. Brzechwy, Norwida, Szkolna i Mickiewica; kolejne siedem stacji na terenie naszej parafii ulicami Spokojną i Łąkową. Zakończenie miało miejsce w naszym kościele. Ks. Krystian Wilczyński z par. św. Antoniego wygłosił okolicznościowe kazanie, po którym nastapiła Komunia św. i wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.