CHRZEST

Sakrament chrztu udzielany jest w naszej parafii w drugą niedzielę miesiąca w czasie Mszy św. o godz. 13.00. Nauka przed chrztem w sobotę przed tą niedzielą po Mszy w. wieczornej w kościele.
W wyjątkowych przypadkach sakrament chrztu może być udzielony w innym terminie - potrzebna jest do tego specjalna zgoda Księdza Proboszcza.


kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka:

1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.

2. W kancelarii zostaje spisany formularz zgłoszenia dziecka do chrztu z którego dane po chrzcie zostanę wpisane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z Urzędu Stanu Cywilnego).

3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego - podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.

4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przed chrztem przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.

5. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą na sposób małżeństwa, ale nie mające ślubu kościelnego – a więc osoby żyjące z sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie)

Kto może zostać rodzicem chrzestnym?

- ukończony 15 rok życia,
- osoba po bierzmowaniu
- osoba, która dostarczy zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (dotyczy tylko osób mieszkających poza terenem naszej parafii)
- osoba, która nie żyje w związku nie sakramentalnym (na ślubie cywilnym czy w konkubinacie).