POWOŁANIE PARAFIALNEGO ZESPOŁU CARITAS
21.11.2010

W Niedzielę Chrystusa Króla (21.11.2010 r.) gościliśmy w naszym kościele wicedyrektora Gdańskiej CARITAS Ks. Piotra Brzozowskiego, który na wszystkich Mszach św. wygłosił okolicznościowe Słowo Boże. Po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 Ks. Piotr spotkał się z grupą inicjatywną, która już wcześniej włączała się w działania Caritas organizując pomoc dla Bogatyni dotkniętej klęską powodzi. W sumie zespół liczy 9 osób. Duchową pieczę nad nim sprawuje ks. Proboszcz – Marian Świątek. Na spotkaniu omówiono sprawy organizacyjne. Powołano m.in. prezesa – p. Danutę Gulda i zastępcę – p. Barbarę Lemanowicz i ustalono harmonogram działań na najbliższy czas.