AKCJA LETNIA 2009
BRACHLEWO

W ramach Akcji Letniej - 2009, obejmującej dwa turnusy 4 - 12.08 i 13.08 - 21.08, grupa dzieci i młodzieży pod opieką ks. Tomasza Kotwicy wypoczywała w malowniczej miejscowości Brachlewo k/Kwidzyna. W przeprowadzeniu akcji pomocą służyli: kleryk - Tomasz Jaskułowski, Łukasz Szymanowski, Filip Maculewicz, Małgorzata Hallmann i Małgorzata Gniewkowska.