WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY
W BRACHLEWIE

W ramach Akcji Letniej - 2008, obejmującej trzy turnusy 8 - 18.07, 20 - 24.07 i 25.07 - 2.08, grupa dzieci i młodzieży pod opieką ks. Tomasza Kosewskiego wypoczywała w malowniczej miejscowości Brachlewo k/Kwidzyna.