BOŻE CIAŁO 2015

W Uroczystość Bożego Ciała o godz. 10.00 rozpoczęła się uroczysta procesja Eucharystyczna, w czasie której Chrystus został wyprowadzony na ulice naszej parafii, a wszyscy zgromadzeni mogli zamanifestować swoją wiarę. Oltarze byly usytuowane przy posesji PP Dzienisz, na placu przed ZS nr 1, na ulicy Spokojnej przy posesji PP Kreft i Bissa
Bogu niech będą dzięki za wszystkie łaski, jakie w swojej Ojcowskiej Miłości, w czasie tej uroczystości zesłać raczył, abyśmy w dalszym naszym życiu byli wiernymi świadkami, że Chrystus pozostał z nami pod postacią Chleba i Wina, do końca naszych dni.