BOŻE CIAŁO 2012

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jak co roku po Mszy św. o godz. 9.00 odbyła się w naszej parafii procesja „do czterech ołtarzy” usytuowanych na ul. Łąkowej przy posesji PP. Dzienisz, na placu przy Zespole Szkół nr 1 i dwa na ul. Spokojnej przy posesji PP. Kreft i PP. Bissa.
Procesję zakończono w kościele uroczystym odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boże chwalimy” i błogosławieństwem wszystkich zebranych.
Procesja Bożego Ciała jest wyznaniem wiary w Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Jest zadośćuczynieniem za znieważanie Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz uczczenie pamiątki ustanowienia Tego Sakramentu. Chrystus niesiony w monstrancji błogosławi zakładom pracy, domom, rozpoczętym pracom budowlanym i każdemu człowiekowi.

Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania i uświetnienia procesji składamy serdeczne podziękowanie.
Dziękujemy budowniczym ołtarzy i dekoratorom, szczególnie: Państwu Dzienisz, Kreft i Bissa, przy których posesjach mogły być usytuowane ołtarze, p. Zakrzewskiemu za ołtarz na placu przed Gimnazjum i Domowemu Kościołowi za ołtarz na ul. Spokojnej. Panu Januszowi Andruszyńskiemu i p. Leśniczemu dziękujemy za dostarczenie zieleni, wszystkim, którzy udekorowali okna swoich mieszkań – szczególnie na trasie przejścia procesji, mężczyznom niosącym baldachim, p. Kościelnemu, p. Organiście, LSO, Szafarzom Komunii za posługę, Służbie nagłośnienia, delegacjom i młodzieży niosącej sztandary, chorągwie i feretrony, dziewczynkom sypiącym kwiatki i ich opiekunkom; Żywemu Różańcowi, Panom z Kościelnej Służby „Semper Fidelis”. Wszystkim jeszcze raz serdeczne Bóg zapłać!