BIERZMOWANIE
2015

11 marca br. przeżywaliśmy w naszej parafii kolejną wielką uroczystość. O godz. 17.00 z rąk Ks. Arcybiskupa Tadeusz Gocłowskiego 65 osób spośród młodzieży gimnazjalnej naszej parafii otrzymało Sakrament Bierzmowania. Współkoncelebransami byli wszyscy proboszczowe redzkiego dekanatu. Młodzież do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania przygotował wikariusz Ks. Mariusz Kunicki.
Bierzmowani, w darze dla parafii, ufundowali ornat z wizerunkiem Św. Jana Pawła II.
Bierzmowanie, jako sakrament dojrzałości chrześcijańskiej daje szczególną siłę do wytrwania w powołaniu chrześcijańskim. Nakłada na chrześcijanina obowiązek mężnego wyznawania wiary i troski o zbawienie świata.

Młodzieży życzmy obfitych łask Bożych i światła Ducha Świętego na każdy dzień. Niech ten sakrament będzie zawsze źródłem radości chrześcijańskiej i odwagi w dawaniu świadectwa wiary. Szczęść Boże !