BIERZMOWANIE 2013

W czwartek 7 marca br. młodzież klas III gimnazjalnych, w liczbie 86 osób, przyjęła sakrament bierzmowania. Szafarzem sakramentu w tym roku był Ks. Infułat Stanisław Bogdanowicz – Wikariusz Generalny Metropolity Gdańskiego. Kandydatów do sakramentu przygotował Ks. Sebastian Soliński.
Rodzicom nowo bierzmowanych dziękujemy za dar dla kościoła w postaci ekranu do rzutnika multimedialnego.
Miejscowemu Zakładowi FOTO LUSIA dziękujemy za dostarczenie zdjęć z uroczystości.