BIERZMOWANIE 2012

15.03.2012 r. w parafii przeżywaliśmy uroczystość Bierzmowania. Szafarzem sakramentu był Ks. Infulat Stanisław Zięba - Kanclerz Kurii Metropolitalnej Gdańskiej. który przybył w zastępstwie Ks. Arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
Do bierzmowania przystąpiło 84 uczniów trzecich klas gimnazjalnych. W Uroczystości wzięli udział wszyscy proboszczowie dekanatu redzkiego. Obecny był również sekretarz Metropolity Ks. Andrzej Penke.
Młodzież przygotowywała się do tej uroczystej chwili przez nauki, które prowadził wikariusz - katecheta Ks. Sebastian Soliński.