POGRZEB CHRZEŚCIJAŃSKI

1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu możemy zgłosić się w kancelarii parafialnej – nawet poza godzinami urzędowania.

2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał.

3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć „Skrócony akt zgonu” z USC oraz zaświadczenie ks. kapelana o przyjęciu przed śmiercią sakramentu chorych (dotyczy to zwłaszcza zmarłych w szpitalu).

4. Msza pogrzebowa odprawiana jest w dzień pogrzebu o godzinie 9.00 lub 10.00