DOROCZNY ODPUST
KU CZCI MB RÓŻAŃCOWEJ

W niedzielę 2 października br. obchodziliśmy doroczny odpust ku czci M Różańcowej. Sumie odpustowej o godz. 11.30 przewodniczył i kazanie wygłosił ks. Sławomir Skoblik - nowo mianowany proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Chłapowie. Ks. Sławomir głosił też w tym dniu świąteczne kazania na wszystkich Mszach św., a po Mszach zbierał ofiary na budowę kościoła w Chłapowie, krórą kontynuuje po zmarłym ks. proboszczu Wiesławie Wecie - bliskim przyjacielu naszego proboszcza.