WSPÓLNOTA
MŁODZI UWIELBIAJĄ JEZUSA


       Wspólnota „Młodzi Uwielbiają Jezusa” (MUJ) zaczęła tworzyć się we wrześniu 2015 roku. Na początku były to cztery osoby. Po półtora roku formacji Wspólnotę tworzy ponad 30 młodych ludzi w wieku od 15 do 22 lat.
MUJ to wspólnota przede wszystkim modlitewna, ale także czynnie angażująca się w życie naszej parafii. Na cotygodniowych spotkaniach podejmowane są różne zagadnienia z dziedziny wiary, ale także codziennego życia chrześcijanina.

Spotkanie formacyjne wspólnoty składa się z trzech części:


• adoracja Najświętszego Sakramentu - to czas, w którym można usłyszeć głos Boga, który mówi do naszych serc. W tym czasie człowiek poznaje także samego siebie poprzez rozważanie Słowa Bożego i odnoszenie Go do swojego życia
• spotkania w grupach dzielenia – służą wzajemnemu poznaniu siebie nawzajem oraz próbie odpowiedzi na trudne pytania
• integracja – czas wspólnej zabawy

Zdarza się, że raz na jakiś czas spotkanie wygląda jednak trochę inaczej. W „tradycyjną” formę przebiegu spotkań wplatane są inne elementy, takie jak konferencja, modlitwa uwielbienia, itp.

W lutym 2017 roku wspólnota została podzielona na 5 diakonii, poprzez które łatwiej będzie zorganizować podział obowiązków i jeszcze owocniej zaangażować się w życie naszej parafii. Poniżej lista diakonii i osób odpowiedzialnych za ich funkcjonowanie:

Diakonia muzyczna:

     1. Jakub Hinca
     2. Sylwia Lange

Diakonia liturgiczna:

     1. Agata Michalska
     2. Dominika Lesner
     3. Paulina Lange

Diakonia gospodarcza:

     1. Patryk Leyk
     2. Wiktoria Pozańska
     3. Jan Jabłonowski-Kęska
     4. Bartosz Michałkiewicz

Diakonia plastyczna:

     1. Łucja Nawrot
     2. Agnieszka Kostuch
     3. Przemek Litewski
     4. Dominika Zasada
     5. Kornelia Labudda

Diakonia wolontariatu:

     1. Ania Urban
     2. Wiktoria Gierszewska
     3. Zuzanna Dzienisz
     4. Julia Bach
     5. Aleksandra Somerlik

         Półtora roku bycia we wspólnocie to czas, w którym gromadzi się wiele wspomnień. Młodzież co jakiś czas wspólnie wyjeżdża w różne miejsca, aby wspólnie się pomodlić i zintegrować. W 2016 roku udało się zrealizować wspólny wyjazd do Wiela, a także w Tatry. W marcu 2017 wspólnota uczestniczyła w rekolekcjach zorganizowanych w Warzenku k. Tuchomia, a w czerwcu 2017 wybiera się na wyjazd do Włoch. Oprócz tego często dosyć spontanicznie organizowane są różne „małe” wyjścia i wyjazdy. Zapraszamy do wspólnoty młodzież od klasy drugiej gimnazjum wzwyż.

Opiekunem Wspólnoty „Młodzi Uwielbiają Jezusa” jest ks. Henryk Mruczkowski.