ODSZEDŁ DO DOMU OJCA

W środę 12 lutego br. i w czwartek 13 lutego br. żegaliśmy nieodżałowanej pamięci księdza kanonika Franciszka Lisińskiego, posługującego w naszej parafii przez prawie 42 lata. Mszę św. w środowy wieczór celebrował Ks. bp. Zbigniew Zieliński wraz z kapłanami z dekanatu. Homilię wygłosił Ks. dziekan Jan Kowalski.
Mszy św. pogrzebowej przewodniczył Ks. abp Sławoj Leszek Głódź, któremu towarzyszył Ks. bp Wiesław Szlachetka. Wzruszajacą homilię wygłosił dawny wikariusz naszej parafii Ks. Wojciech Tokarz.
Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Lisiński urodził się dnia 23 stycznia 1948 roku w Jastrzębiu (powiat Brodnica), w praktykującej rodzinie katolickiej Łucjana i Stefanii z domu Krajnik. Jego ojciec z zawodu był kowalem i zmarł, kiedy Franciszek miał 10 lat. Matka zajmowała się domem i wychowywała syna Franciszka oraz jego dwie siostry: Alicję i Ewę. Ks. Kanonik Franciszek ochrzczony został w parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Jastrzębiu, tam też w roku 1963 otrzymał sakrament bierzmowania. Po śmierci ojca Franciszek nosił się z zamiarem zdobycia zawodu i pracy, aby pomóc mamie w utrzymaniu domu. Uczęszczał do Technikum Mechanicznego w Grudziądzu. Jego wcześniejsze plany uległy jednak zmianie, kiedy poczuł, że jest mu pisana inna droga. Podjął ją w roku 1957 rozpoczynając formację do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Pelplinie. Święcenia diakonatu przyjął 29 czerwca 1972 roku w Pelplinie z rąk biskupa Bernarda Czaplińskiego, zaś święcenia prezbiteratu dnia 27 maja 1973 roku także w Pelplinie z rąk tegoż samego biskupa chełmińskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz w dwóch placówkach duszpasterskich: w Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Zwiniarzu koło Lubawy (1973-1978) oraz w Parafii pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Redzie (1978-2020). Pierwszą parafię zawsze wspominał z wielką sympatią, przywołując w pamięci wielu życzliwych ludzi. Z parafią w Redzie związał się jednak aż na kolejne 42 lata swojego życia kapłańskiego. Dla mieszkańców Redy stał się powiernikiem spraw duchowych, miłosiernym sługą konfesjonału, szafarzem sakramentów świętych, głosicielem Słowa Bożego, katechetą i Pasterzem na wzór Serca Jezusowego. Śp. Ksiądz Franciszek Lisiński poza gorliwą praca duszpasterską w parafii pełnił również funkcję kapelana Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Rumia-Reda. Gorliwa służba i zaangażowanie pasterskie Śp. Ks. Franciszka Lisińskiego zostało docenione poprzez uhonorowanie go w roku 1989 tytułem Radcy Duchownego ad honores przez biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego oraz w roku 1993 tytułem Kanonika Honorowego Kapituły Archikatedralnej Gdańskiej przez arcybiskupa Metropolitę Gdańskiego Tadeusza Gocłowskiego. Śp. Ksiądz Kanonik Franciszek Lisiński zmarł dnia 6 lutego 2020 roku, w 73 roku życia i 47 roku kapłaństwa. Przez wiele lat z pokorą dźwigał krzyż choroby i cierpienia. W pamięci wiernych pozostaje zatroskanym o dobro parafii duszpasterzem, a zwłaszcza cierpliwym i gorliwym spowiednikiem.