KATECHEZY PRZYPARAFIALNE


          Niniejszym informujemy, że oprócz katechez w szkole przy parafii są prowadzone katechezy sakramentalne przygotowujące do Pierwszej Komunii św. i do Bierzmowania.
Dzieci do I-szej Komunii św. przygotowuje Ks. Michał Staniszewski, który jest też opiekunem Litturgicznej Służby Ołtarza, zajmuje się duszpasterstwem dzieci i Rodziny Radia Maryja
Młodzież do bierzmowania przygotowuje Ks. Henryk Mruczkowski. On też jest opiekunem Wspólnoty "Młodzi Uwielbiają Jezusa", Kręgu Domowego Kościoła i Parafialnego Zespołu Caritas.