WSPÓLNOTA
ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW


Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.
Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni poprzez własne dobrowolne datki. Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów.
Naszym podstawowym celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.

Zaprszamy na mitingi Anonimowych Alkoholików odbywających się w salce przy kościele, w każdą sobotę o godzinie 18.00. Są to mitingi „otwarte” Mitingi „otwarte” dla wszystkich zainteresowanych (nie tylko ludzi posiadających problem alkoholowy) , ale również ich rodzin, znajomych i innych zainteresowanych osób rozwiązaniem problemu alkoholizmu W każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się mitingi spikerskie podczas których, jeden ze członków wspólnoty dzieli się swoim doświadczeniem na drodze do trzeźwego życia jak i podczas niego.
Serdecznie zapraszamy w każdą sobotę!