NASZE ŚWIĘTOWANIE NIEPODLEGŁOŚCI

W poniedziałek 11 listopada br. w naszym kościele odbyły się Miejskie Obchody Święta Niepodległości. Na uroczystość przybyli: władze naszego miasta, na czele z przewodniczącym Rady Miasta i Burmistrzem, dyrektorzy placówek oświatowych, biblioteki miejskiej, MOKSiRu, MOPSu i Koksika. Przedstawiciele Straży Pożarnej, Cechu, Przedsiębiorców, Kombatanci oraz przedstawicieli rzemiosła.
Mszy świętej o godz. 10.00 koncelebrowanej przez redzkich proboszczów przewodniczył Ks. Infułat Albin Potracki – emerytowany proboszcz naszej parafii, a słowo Boże wygłosił Ks. Zbigniew Kerlin, który w swojej homilii podkreślił w czym tkwi wartość Ojczyzny w życiu Polaków.W tym roku – z inicjatywy katechety: Ludwika Zegzuły – liturgię ubogaciły klasy mundurowe Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.
Po Mszy św. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 zaprezentowali montaż słowno - muzyczny na temat drogi Polski do niepodległości.
Uroczystość zakończyła się przemarszem pod tablice upamiętniające poległych w I i II wojnie światowej i złożeniem kwiatów przez poszczególne delegacje.