GRAFIK SŁUŻEŃ


KRÓLUJ NAM CHRYSTE!

UWAGA!

OBECNIE OBOWIĄZUJE GRAFIK DYŻURÓW
USTALONY PRZEZ OPIEKUNA
KS. TOMASZA